flexi-lift
Flexiavtale

et topris system som bidrar til effektiv prosjekteringsgjennomføring!

Ikke i bruk – lavere leiepris
På større prosjekt over lengre
varighet hender det at maskiner
står i både dager og uker uten
at de er i bruk.
Med FLEXIAVTALE oppnår du
redusert leiepris på uvirksomme dager.

Hvordan fungerer FLEXIAVTALE
– Vi leverer et avtalt lager av maskiner til ditt prosjekt.
– Med maskiner menes alle typer lifter og teleskoptrucker.
– Lageret kan endres løpende.
– Maskinene benyttes etter behov.
– Avregning skjer etterskuddsvis basert på faktisk bruk av den enkelte maskin.

flexi-pc-satellite

Ikke ekstra jobb for deg…
Leietager trenger ikke rapportere
når maskiner ikke er i bruk.
Det tar systemet hånd om automatisk.

Du kan selv få tilgang…
Leietager kan få direkte tilgang til “sine”
maskiner via en nettside. Her kan leietager
hente ut et utvalg rapporter, basert på
historiske data for den enkelte maskin.

flexi-website

FLEXIAVTALE i praksis
Hver maskin har påmontert en ”svart boks” som via GPS og GSM sender driftspesifikk
informasjon. Informasjon som bl.a. sendes er tidspunkt for når og hvor maskinen benyttes.
En webserver mottar informasjonen og lager driftsrapporter og faktureringsunderlag. Fakturaen
som vi sender deg tar høyde for dager maskinen har stått uvirksom, og beregner lavere
leiepris for disse. Maskiner som ikke er i bruk over flere dager, og som ikke skal benyttes,
retturneres og tas av leie