Tekst skilt

808 Tekstskilt

Prosjekt- / Langtidsleie etter avtale. Kontakt oss.

Ved bruk av lift eller stillas i forbindelse med arbeid som medfører helt -eller delvis sperring av fortau/veg, kreves det godkjent søknad om arbeids -og varslingsplan hos stat og kommune i forkant. Har dere behov for lift og arbeidsvarsling, kan vi levere en pakkeløsning som inkluderer godkjent søknad, skiltpakke og riktig lift til jobben. Kontakt oss for spørsmål og søknad om nødvendig arbeids -og varslingsplan.

Tekstskilt kan leies fra avdeling Porsgrunn og Sandefjord.

Alternativer til Tekst skilt

Last ned produktark  pdficon

Tekniske spesifikasjoner